Tiền điện tử. Định nghĩa và mô tả

Tiền điện tử là bất kỳ loại tiền tệ nào ở dạng kỹ thuật số hoặc ảo; mã hóa (mật mã) được sử dụng để bảo vệ các giao dịch bằng tiền điện tử. Không có cơ quan trung ương nào cho việc phát hành hoặc điều chỉnh tiền điện tử. Một hệ thống phi tập trung được sử dụng để ghi lại các giao dịch và phát hành các đơn vị mới.

Cryptocurrency là gì?

Cryptocurrency là một hệ thống thanh toán kỹ thuật số không liên quan đến các ngân hàng khi xác minh các giao dịch. Nó là một hệ thống với những người tham gia bằng nhau cho phép bất kỳ người dùng nào ở bất cứ đâu để gửi và nhận thanh toán. Thanh toán tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng kỹ thuật số trong một cơ sở dữ liệu trực tuyến mô tả các giao dịch cụ thể. Chúng không bao hàm các giao dịch với tiền vật chất có cơ hội lưu thông và trao đổi trong thế giới thực. Khi chuyển tiền bằng tiền điện tử, các giao dịch được ghi lại trong sổ đăng ký công khai. Cryptocurrency được lưu trữ trong ví kỹ thuật số.

Thuật Ngữ Tiền Điện tử đã được sử dụng do thực tế là mã hóa (mật mã) được sử dụng để xác minh các giao dịch: Mã Hóa Nâng cao được sử dụng để lưu trữ và chuyển dữ liệu tiền điện tử giữa ví và đăng ký công khai. Mục đích của mã hóa là để đảm bảo độ tin cậy và bảo mật.

Tiền điện tử đầu tiên là bitcoin, được tạo ra vào năm 2009 và nổi tiếng nhất cho đến nay. Giao dịch tiền điện tử rất thú vị từ quan điểm tạo ra lợi nhuận; do kết quả của các hành động đầu cơ, giá tăng đột biến cho tiền điện tử được quan sát định kỳ.

Cryptocurrency được sử dụng như thế nào?

Tiền điện tử được xử lý trong một sổ đăng ký công khai phân tán – blockchain, nơi lưu trữ hồ sơ của tất cả các giao dịch, được cập nhật bởi chủ sở hữu tiền tệ.

Các đơn vị tiền điện tử (coins) được tạo ra trong quá trình khai thác. Đây là một quá trình trong đó sức mạnh tính toán của một máy tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề toán học phức tạp, dẫn đến tiền xu được tạo ra. Người dùng cũng có thể mua tiền tệ từ các nhà môi giới, và sau đó lưu trữ và chi tiêu nó bằng cách sử dụng ví tiền điện tử.

Cryptocurrency không phải là một đối tượng vật chất, nó là một chìa khóa cho phép bạn di chuyển một bản ghi hoặc một đơn vị đo lường từ người này sang người khác mà không có một bên thứ ba đáng tin cậy.

Bitcoin đã tồn tại từ năm 2009, nhưng tiền điện tử tài chính và việc sử dụng công nghệ blockchain vẫn còn trong giai đoạn trứng nước; sự phát triển nhanh chóng của chúng được dự kiến trong tương lai. Trong tương lai, tiền điện tử có thể được sử dụng trong các giao dịch giao dịch với cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính khác.